Kroppen min eier Jeg
NorskEnglish

Gull på Gullruten

Det er svært hyggelig å vinne kollegers anerkjennelse ved å vinne "Gullruten" og være nominert til den internasjonale Prix Jeunesse prisen. Men det som virkelig inspirerer oss til videre arbeid, er å høre fra lærere og helsesøstre som forteller om engasjerte elever som vil lære mer. Og om barn som kommer ut av overgrepssituasjoner etter å ha sett en TV-serie.

Bivrost Film lager TV om vanskelig tematikk for barn. Vi mener man kan snakke med barn om alt som vedgår dem - så lenge det gjøres på barns premisser og med voksen klokskap. Barn ønsker, og har stor kapasitet til, langt mer enn bare underholdning.

Norske barn er privilegerte som har NRK Super, en kanal som bryr seg om barn og som løfter frem alvorlig tematikk. At kanalen setter fokus på seksuelle overgrep mot barn, er et tydelig tegn på det.

Svært mange barn sett filmene våre, hjemme og sammen med sine lærere på skoler og barnehager over hele landet. Over 1000 skoler har til nå lastet ned Redd Barnas samtaleveileder for lærere og foreldre. Temadagene og "Kroppen min eier Jeg" serien har blitt svært godt tatt imot, og like viktig er at animasjonsserien og samtaleveilederen nå vil bli brukt i undervisning i mange år framover.

Bivrostfilm ønsker igjen å takke alle som har bidratt til at prosjektet kunne realiseres.

En varm takk til medforfatter og faggruppeleder Stine Kühle-Hansen, Silje Vold og @Redd Barna, redaksjonssjef Joakim Vedeler og kollegaer i NRK Super.

Det kunnskapsrike og rause fagpanelet vårt; Kari Stefansen, Tom Nybø, Anne Kristine Bergem, Svein Schøgren, Inger Lise Stølsvik, Pia Friis og Tom Nybø. Og til Toms Burans og våre fantastiske og iherdige animatører. Tusen takk til Kaja Hegg, Grete Vandvik og Guro Håndlykken fra Redd Barna, @LMSO, Voldsseksjonen @Bufdir og Extrastiftelsen.

Se episodene

Hos NRK Super kan du se alle episodene

Last ned veiledningshefte

Hos Redd Barna finner du veiledningshefte til lærere og foreldre